1. ULYKKESFORSIKRING

Vores 24/7 heltidsulykkesforsikring bliver af mange af vores mæglere og agenturer brugt som døråbner, da den skaber stor opmærksomhed hos potentielle kunder. Den indeholder dækninger, som ingen andre forsikringsselskaber i Danmark tilbyder. I løbet af de sidste 10 år har vi således forsikret over 35.000 personer, hvilket har givet vores salgspartnere mulighed for at sælge yderligere forsikringsprodukter til private.

Ulykkesforsikringen dækker hele året og i hele verden uden tidsbegrænsning og er indrettet efter det moderne menneskes aktivitetsniveau samt tilpasset internationale forhold. Forsikringen er uden fareklasser. Det betyder, at alle betaler samme pris – uanset beskæftigelse. Vi kan også tilbyde dækning fra 1% mén, med kun 2 fareklasser, afhængig af om sikrede har manuelt eller ikke manuelt arbejde.

A Forbedret méntabel

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel er udvidet og tilpasset internationale forhold:
Ved tab af eller funktionsudygtighed i de legemsdele og sanseorganer, der er nævnt nedenfor, er det denne méntabel med højere satser, der gælder.

B Unikke fordele

  • Uden fareklasser
  • Méntabel er betydeligt forbedret i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel
  • Dækker méngrad allerede fra 1%
  • Dækker vridskader, skader ved forhøjet kraftanstrengelse samt skader på ryggen
  • Dækker de fleste farlige sportsgrene uden merbetaling
  • Dækker motorcykelkørsel uden merbetaling
  • Dækker infektionssygdomme
  • Udbetaling af daglig ydelse ved hospitalsindlæggel

C Ulykke – méngrad fra 5%

Ingen fareklasser – samme pris uanset beskæftigelse

Progression 225%
inkl. 100.000 kr. dødsfaldsdækning
inkl. administrations- og statsafgifter

Dækning ved 100% invaliditet Præmie
500.000 1.250.000 kr. 612,49 kr.
1.000.000 2.250.000 kr. 1.170,17 kr.
1.500.000 3.375.000 kr. 1.727,85 kr.
2.000.000 4.500.000 kr. 2.285,53 kr.
2.500.000 5.625.000 kr. 2.843,20 kr.
3.000.000 6.750.000 kr. 3.400,88 kr.

D Ulykke – méngrad fra 1%

Kun 2 fareklasser

Progression 225%
inkl. 100.000 kr. dødsfaldsdækning
inkl. administrations- og statsafgifter

Dækning ved 100% invaliditet Nej (Præmie Manuelt arbejde) Ja (Præmie Manuelt arbejde)
500.000 1.250.000 kr. 785,70 kr. 1.008,49 kr.
1.000.000 2.250.000 kr. 1.516,57 kr. 1.938,36 kr.
1.500.000 3.375.000 kr. 2.247,45 kr. 2.868,24 kr.
2.000.000 4.500.000 kr. 2.978,33 kr. 3.798,10 kr.
2.500.000 5.625.000 kr. 3.709,21 kr. 4.727,98 kr.
3.000.000 6.750.000 kr. 4.440,08 kr. 5.657,85 kr.

E Børneulykke

Progression 225%
inkl. 50.000 kr. dødsfaldsdækning
inkl. administrations- og statsafgifter

Dækning ved 100% invaliditet Præmie 1% méngrad Præmie 5% méngrad
500.000 1.250.000 kr. 220,27 kr. 201,84 kr.
1.000.000 2.250.000 kr. 432,77 kr. 395,92 kr.
1.500.000 3.375.000 kr. 645,28 kr. 590,00 kr.
2.000.000 4.500.000 kr. 857,78 kr. 784,08 kr.
2.500.000 5.625.000 kr. 1.070,30 kr. 978,16 kr.
3.000.000 6.750.000 kr. 1.282,80 kr. 1.172,24 kr.