Karrierestopforsikring

Økonomisk beskyttelse ved tabt arbejdsevne

Tab af erhvervsevne kan have en drastisk indvirkning på sportsudøverens livssituation, og en invalideforsikring kan bidrage til en lettere overgang i kølvandet på en alvorlig skade. Invalideforsikringen udbetaler en engangsydelse, hvis en ulykke eller sygdom forhindrer sportsudøveren i at fortsætte sit erhverv. Vores invalideforsikring kan kombineres med andre produkter til professionelle sportsudøvere. Kontakt os for at høre mere.

Kontakt os for at høre mere om vores karrierestopforsikring

Brug for flere forsikringer?

Vi gør det nemt at være forsikret

Vi åbner døre til internationale og finansielt stærke forsikringsselskaber.

Vi er agile og har en lynhurtig behandlingstid.

Vi tager ansvaret, og forsikringsselskaberne bærer risikoen.