Erhverv

Keyman forsikring

→ forsikring af nøglemedarbejdere i virksomheden

KAN DINE NØGLEMEDARBEJDERE UNDVÆRES?

Klik her til at downloade PDF

1. HVEM ER NØGLEPERSONER?

Uundværlige medarbejdere med specielle ansvarsområder eller særlige karakteregenskaber (f.eks. direktører, prokurister, IT-specialister, ingeniører).

♦ VIRKSOMHEDENS RISIKO

Ulykke eller sygdom kan uventet føre til langvarigt fravær. Tab af en nøgleperson medfører store ekstraudgifter og tab af omsætning.

 • Manglende færdiggørelse af planlagte ordrer
 • Ekstra tidsforbrug for andre medarbejdere
 • Ekstern søgning efter en erstatning for nøglepersonen (headhunter)

2. VI HAR LØSNINGEN!

Keyman-forsikringen giver den nødvendige finansielle støtte. Løb ingen risiko – sørg for at forsikre dine nøglemedarbejdere!

♦  DÆKNINGEN I DETALJER

 • Lønsikring ved midlertidig uarbejdsdygtighed pga. sygdom eller ulykke
 • Forsikringen dækker også ved stressrelaterede lidelser og psykiske sygdomme
 • Engangsydelse hvis sikrede bliver fuldstændig forhindret i at udøve sit erhverv som angivet i policen
 • Engangsydelse ved død som følge af en ulykke

♦ VARIANTER

 • Gruppedækning til flere medarbejdere
 • Rammeaftaler med foreninger / organisationer
 • Selvstændige / enkeltmandsvirksomheder
 • Bonusydelse til medarbejdere

3. KEYMAN-FORSIKRINGENS VÆSENTLIGE FORDELE

 • Dækning af uundværlige nøglepersoner
 • Finansiel støtte ved midlertidig eller permanent fravær
 • Præmien er almindeligvis en fradragsberettiget driftsomkostning
 • Individuel og behovsorienteret valg af forsikringssummer
 • Hurtig og enkel ansøgningsproces
Klaus KrützfeldtCOB - CHAIRMAN OF THE BOARD
Nicolas LundCHIEF UNDERWRITING OFFICER

Arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine medarbejdere, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker:

 • Udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler m.m.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne.
 • Godtgørelse for varigt mén.
 • Overgangsbeløb ved dødsfald.
 • Erstatning for tab af forsørger.
 • Godtgørelse til efterladte.

Arbejdsskader anmeldes elektronisk via systemet EASY, der kan findes online på www.aes.dk

Vi tilbyder fordelagtige rabatter, hvis arbejdsskadeforsikringen kombineres med andre produkter, f.eks. vores rejse-, livs- eller keymanforsikring.

Klik her til at downloade PDF
Philipp BrodersenCHIEF DEVELOPMENT OFFICER
Nicolas LundCHIEF UNDERWRITING OFFICER

Rejseforsikring (erhverv)

Vores erhvervs-rejseforsikring dækker forretningsrejser i hele verden i op til 56 dage pr. rejse, – ubegrænset antal rejser pr. år. Forsikringen er et supplement til balticfinance ulykkesforsikring og koster kun kr. 240 pr. år i ekstra præmie.

Klik her til at downloade PDF
Dækningsoversigt Rejseforsikring erhverv balticfinance
Stationære sygebehandlinger indlæggelse på tosengsstue (”semi-private”) 100%
Operationer 100%
Fast dagligt beløb på sygehus i op til 30 dage 370 kr. per dag
Sygetransporter 100%
Hjemtransport 100%
Ambulante lægebehandlinger 100%
Tandbehandling 100%
Medikamenter 100%
Lægeordinerede hjælpemidler 100%
Massager, medicinske omslag, inhalationer, fysioterapi 100%
Røntgendiagnoser 100%
Udgifter til bjergning 38.000 kr.
Hoteludgifter i op til 10 dage, maksimalt 100%
Sygebesøg 100%
Udgifter til en ledsager ved sygehjemtransport 100%
Hjemtransport af bagage 100%

Forsikringen dækker også private rejser. Hvis familiemedlemmer skal medforsikres kan der tegnes en familiepolice for kr. 394 pr. år.

Klaus KrützfeldtCOB - CHAIRMAN OF THE BOARD