Erhverv 2019-04-08T09:21:45+00:00

Erhverv

Keyman forsikring

→ forsikring af nøglemedarbejdere i virksomheden

KAN DINE NØGLEMEDARBEJDERE UNDVÆRES?

Klik her til at downloade PDF

1. HVEM ER NØGLEPERSONER?

Uundværlige medarbejdere med specielle ansvarsområder eller særlige karakteregenskaber (f.eks. direktører, prokurister, IT-specialister, ingeniører).

♦ VIRKSOMHEDENS RISIKO

Ulykke eller sygdom kan uventet føre til langvarigt fravær. Tab af en nøgleperson medfører store ekstraudgifter og tab af omsætning.

 • Manglende færdiggørelse af planlagte ordrer
 • Ekstra tidsforbrug for andre medarbejdere
 • Ekstern søgning efter en erstatning for nøglepersonen (headhunter)

2. VI HAR LØSNINGEN!

Keyman-forsikringen giver den nødvendige finansielle støtte. Løb ingen risiko – sørg for at forsikre dine nøglemedarbejdere!

♦  DÆKNINGEN I DETALJER

 • Lønsikring ved midlertidig uarbejdsdygtighed pga. sygdom eller ulykke
 • Forsikringen dækker også ved stressrelaterede lidelser og psykiske sygdomme
 • Engangsydelse hvis sikrede bliver fuldstændig forhindret i at udøve sit erhverv som angivet i policen
 • Engangsydelse ved død som følge af en ulykke

♦ VARIANTER

 • Gruppedækning til flere medarbejdere
 • Rammeaftaler med foreninger / organisationer
 • Selvstændige / enkeltmandsvirksomheder
 • Bonusydelse til medarbejdere

3. KEYMAN-FORSIKRINGENS VÆSENTLIGE FORDELE

 • Dækning af uundværlige nøglepersoner
 • Finansiel støtte ved midlertidig eller permanent fravær
 • Præmien er almindeligvis en fradragsberettiget driftsomkostning
 • Individuel og behovsorienteret valg af forsikringssummer
 • Hurtig og enkel ansøgningsproces
Klaus KrützfeldtCEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Nicolas LundUNDERWRITER & BUSINESS DEVELOPMENT (EXTERN)
Torben JessenSALES MANAGER DENMARK (ekstern)

Rejseforsikring (erhverv)

Vores erhvervs-rejseforsikring dækker forretningsrejser i hele verden i op til 56 dage pr. rejse, – ubegrænset antal rejser pr. år. Forsikringen er et supplement til balticfinance ulykkesforsikring og koster kun kr. 240 pr. år i ekstra præmie.

Klik her til at downloade PDF
Dækningsoversigt Rejseforsikring erhverv balticfinance
Stationære sygebehandlinger indlæggelse på tosengsstue (”semi-private”) 100%
Operationer 100%
Fast dagligt beløb på sygehus i op til 30 dage 370 kr. per dag
Sygetransporter 100%
Hjemtransport 100%
Ambulante lægebehandlinger 100%
Tandbehandling 100%
Medikamenter 100%
Lægeordinerede hjælpemidler 100%
Massager, medicinske omslag, inhalationer, fysioterapi 100%
Røntgendiagnoser 100%
Udgifter til bjergning 38.000 kr.
Hoteludgifter i op til 10 dage, maksimalt 100%
Sygebesøg 100%
Udgifter til en ledsager ved sygehjemtransport 100%
Hjemtransport af bagage 100%

Forsikringen dækker også private rejser. Hvis familiemedlemmer skal medforsikres kan der tegnes en familiepolice for kr. 390 pr. år.

Klaus KrützfeldtCEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER