Nøglepersonsforsikring

En sikring mod ekstraudgifter i forbindelse med nøglepersoners fravær

Langvarigt fravær af virksomhedens nøglepersoner kan blive dyrt. Med vores nøglepersonforsikring kan virksomheden sikre sig mod store ekstraudgifter og tab af omsætning. balticfinances nøglepersonforsikring tilbyder fleksible og individuelle forsikringssummer samt en hurtig og enkel ansøgningsproces. Forsikringen dækker uundværlige medarbejdere med særlige ansvarsområder – for eksempel direktører, IT-specialister og ingeniører. Virksomheden dækkes på følgende områder:

  • Lønsikring ved midlertidig uarbejdsdygtighed pga. sygdom eller ulykke – gælder også stressrelaterede lidelser og psykiske sygdomme.
  • Engangsydelse ved permanent tabt arbejdsevne som angivet i policen.
  • Engangsydelse ved død som følge af en ulykke.

Kontakt os for at høre mere om vores nøglepersonsforsikring

Brug for flere forsikringer?

Vi gør det nemt at være forsikret

Vi åbner døre til internationale og finansielt stærke forsikringsselskaber.

Vi er agile og har en lynhurtig behandlingstid.

Vi tager ansvaret, og forsikringsselskaberne bærer risikoen.