Klager

Klager

Selskabet/balticfinance stræber efter at levere en fremragende tjeneste til alle sine kunder, men det kan ske, at noget går galt. Selskabet/balticfinance tager alle klager alvorligt og bestræber sig på at løse alle kunders problemer omgående. Hvis du har et spørgsmål eller en klage angående denne forsikring eller dens agent/mægler, bør du kontakte balticfinance:

balticfinance Danmark A/S
Dronning Olgas Vej 26 A & B
2000 Frederiksberg
Tlf. (+45) 70 25 01 08
info@balticfinance.com
www.balticfinance.com

Du modtager skriftlig bekræftelse på modtagelsen af din klage inden for 3 (tre) arbejdsdage fra afgivelse af klagen. Du modtager skriftlig afgørelse af din klage inden for 8 (otte) uger fra modtagelse af klagen. Hvis du er utilfreds med det endelige udfald, eller hvis du ikke har modtaget et endeligt svar inden for 8 (otte) uger fra modtagelsen af klagen, kan du være berettiget til at indbringe klagen for Ankenævnet for Forsikring. Kontaktoplysningerne er som følger:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2
1100 København K
Tlf: +45 33 15 89 00
ankeforsikring@ankeforsikring.dk
www.ankeforsikring.dk

Hvis du har købt din aftale online, kan du også indgive en klage via EU’s platform for onlinetvistbilæggelse (ODR). Hjemmesiden for ODR-platformen er www.ec.europa.eu/odr
Klagehåndteringsordningen ovenfor er uden præjudice for din ret til at begynde retsforfølgelse eller iværksætte en alternativ tvistløsningsprocedure i overensstemmelse med dine kontraktmæssige rettigheder.