Gebyrer og afgifter

Gebyrer og afgifter

Nedenfor kan du se en oversigt over de gebyrer og afgifter, som vi opkræver.

Administrationsgebyr

For hver forsikring opkræver vi et administrationsgebyr på 8% af forsikringspræmien til dækning af omkostninger i forbindelse med service og opkrævning.

Skadeforsikringsafgift

Skadeforsikringsafgiften er en lovbestemt afgift, der skal betales til staten.
Afgiften udgør 1,1% af forsikringspræmien.

Betalingsgebyr:

Dine forsikringer betales som udgangspunkt helårligt – uden gebyr.
Ønsker du at betale dine forsikringer halv- eller kvartårligt, opkræver vi et gebyr.
Gebyr ved halvårlig betaling: 2% af præmien.
Gebyr ved kvartårlig betaling: 4% af præmien.

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelsesgebyr:

Du kan altid opsige din forsikring gratis med 1 måneds varsel til forsikringens hovedforfald (fornyelsesdato).

Ønsker du at opsige din forsikring før hovedforfald (forkortet opsigelse) kan dette ske med 30 dages varsel til udgangen af en måned mod betaling af et gebyr. Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 1 år, opkræves et gebyr på 50 kr. Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år, opkræves et gebyr på 500 kr.

Har du haft en skadesag, kan du opsige din forsikring uden gebyr med 14 dages varsel. Opsigelsen skal blot ske i perioden fra du har anmeldt en skade til senest 14 dage efter at skadesagen er blevet afsluttet.

Opsigelse af en forsikring skal altid ske skriftligt.