Sikkerheden bag forsikringer tegnet gennem Lloyd´s London

→ Se https://www.lloyds.com/about-lloyds/what-is-lloyds

Lloyd’s kapitalstruktur, kaldet “Chain of Security” / kæden af sikkerhed, giver fremragende finansiel sikkerhed til forsikringstagere. → Se: https://www.lloyds.com/investor-relations/lloyds-capital-structure

Sikkerheder svarende til 1/3 af Danmarks Brutto Nationalprodukt (BNP) på
DKK 2.064 milliarder.

Finansielle tjenesters kompensationsordning (FSCS)

Herudover er Lloyd’s medlem af Financial Services Compensation Scheme “Finansielle tjenesters kompensationsordning” FSCS

Et forsikringsprogram, som dækker engelske forsikringsselskabers kunder, hvis selskaberne ikke er i stand til at dække deres finansielle forpligtelser over for forsikringstagerne. Forsikringer tegnet gennem Lloyd’s er omfattet af den danske garantifond, men er også underlagt sikkerhederne fra FSCS og Lloyd’s “Chain of Security”. Den forsikrede person er berettiget til kompensation fra FSCS og Lloyd’s, hvis selskabet ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser.

Erstatningen fra FSCS retter sig primcert mod private og mindre erhverv.

Der ydes erstatning på forsikringskontrakter på 90% uden overgrænse, på lovpligtige forsikringer 100%. Puljen har en kapital på GBP 4,5 milliarder svarende til DKK 38 milliarder.

Sådan fungerer markedet

Vi ved, at det kan vcere forvirrende at vcere ny pa markedet. Derfor har vi lavet en “hvem er hvem” guide til Lloyd’s forsikringsmarked.