Sikkerheden bag forsikringer tegnet gennem Lloyd´s London

Hvad er Lloyd’s?

→ Se https://www.lloyds.com/about-lloyds/what-is-lloyds

Lloyd’s kapitalstruktur, kaldet “Chain of Security” / kæden af sikkerhed, giver fremragende finansiel sikkerhed til forsikringstagere. → Se: https://www.lloyds.com/investor-relations/lloyds-capital-structure

Lloyd´s Londons forsikringsmarked består af en række syndikater (medlemmerne), der er internationale genforsikringsselskaber og institutionelle investorer.

Sikkerheder svarende til 1/3 af Danmarks Brutto Nationalprodukt (BNP) på
DKK 2.064 milliarder.

Financial Services Compensation Scheme – FSCS (Finansielle tjenesters kompensationsordning)

Herudover er Lloyds medlem af Financial Services Compensation Scheme ”Finansielle tjenesters kompensationsordning” FSCS →Se  www.fscs.org.uk
Et forsikringsprogram, som dækker engelske forsikringsselskabers kunder, hvis selskaberne ikke er i stand til at dække sine finansielle forpligtelser over for sine forsikringstagere.

Forsikringer tegnet gennem Lloyd’s er ikke omfattet af den danske garantifond, men er underlagt sikkerhederne fra FSCS og Lloyd’s ”Chain of Security”. Den forsikrede person er berettiget til kompensation fra FSCS og Lloyd’s, hvis selskabet ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser.

Erstatningen fra FSCS retter sig primært mod private og mindre erhverv.

FSCS forsikrer krav vedr. bankindeståender, investeringsforretninger, forsikringspolicer og forsikringsformidling. Der ydes erstatning på forsikringskontrakter på 90% uden overgrænse, på lovpligtige forsikringer 100%. Ved selskabers konkurs kan der rejses erstatning mod puljen, der har en kapital på GBP 4,5 milliarder (2015) svarende til DKK 38 milliarder. For erstatninger vedr. mellemænd/formidlere giver FSCS detailpuljen adgang til at yde erstatning fra detailpuljen, der har en kapital på GBP 1,05 milliarder svarende til DKK 8,8 milliarder.