Ulykke Ulykkesforsikring Flere oplysninger Ulykkesforsikringen dækker hele året og i hele verden uden tidsbegrænsning og er indrettet efter det moderne menneskes aktivitetsniveau samt tilpasset internationale forhold. Forsikringen er uden fareklasser. Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Prize Indemnity Prize Indemnity - forsikring af marketingkampagner Flere oplysninger Prize Indemnity forsikringer har til formål at minimere den økonomiske risiko ved visse marketing-kampagner. Indenfor Prize Indemnity skelnes der mellem følgende typer forsikring: Conditional Rebate, Konkurrence, Prize Bonus og Over Redemption. Prize Indemnity TTD Sygedagpengeforsikring til professionelle sportsfolk Flere oplysninger Sygedagpengeforsikringen dækker løn under sygdom (almindeligvis efter 42 dage i Tyskland). Alternative karensperioder kan f.eks. være 60, 90 eller 120 dage. Sygedagpengeforsikring Sygedagpengeforsikring PTD Invalideforsikring til professionelle sportsudøvere Flere oplysninger Invalideforsikringen udbetaler en engangsydelse ved permanent tab af erhvervsevne. (Permanent Total Disability = PTD) Invalideforsikring Invalideforsikring til
professionelle sportsudøvere
Young Talents Young Talents → sikring af unge sportstalenter Flere oplysninger "Young Talents" forsikringen dækker unge sportstalenter, hvis de får en skade, der ødelægger deres sportskarriere. Young Talents Keyman Keyman forsikring - forsikring af nøglemedarbejdere i virksomheden Flere oplysninger Keyman forsikringen beskytter din virksomhed mod tab, hvis en leder med en såkaldt nøgleposition bliver midlertidig eller permanent uarbejdsdygtig. Virksomhedsejere hører også under denne kategori. Keyman forsikring Aflysning event Aflysningsforsikring - dækning af den økonomiske risiko, hvis et arrangement bliver aflyst. Flere oplysninger Skræddersyede forsikringer, der dækker arrangørens eller kunstnerens økonomiske risiko, hvis store arrangementer bliver aflyst. Aflysningsforsikring Dykker Dykkerforsikring Flere oplysninger Actinia/Balticfinance ulykkesforsikring til dykkere i det europæiske dykkerforbund. Dækker i hele verden, 24 timer i døgnet. Dykkerforsikring Arbejdsskade Arbejdsskadeforsikring Flere oplysninger Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden. Arbejdsskadeforsikring

SELSKABET

balticfinance Danmark har siden 2001 beskæftiget sig med udvikling af ulykkesforsikringer i Skandinavien og samarbejder i den forbindelse med udenlandske forsikringsselskaber, som derigennem har fået adgang til dette marked.

balticfinance Danmark har opnået en glimrende „Track Record“ som partner for disse forsikringsselskaber. I overensstemmelse med EU’s direktiv om „grænseoverskridende tjenesteydelser“ stiller balticfinance forsikringsprodukter fra internationale forsikringsselskaber til rådighed og administrerer dem i det pågældende land.

På baggrund af denne positive udvikling har balticfinance i dag status som Managing General Agency (MGA) for Lloyd‘s London og Lloyd’s Insurance Company S.A – Brussels og har dermed beføjelse til at udstede forsikringer og varetage opgaverne i forbindelse hermed på vegne af forsikringsselskaberne (risikotagerne). Det vil sige, at balticfinance tager sig af alle anliggender vedrørende forsikringsaftalerne, mens det er det internationale forsikringsselskab (risikotagerne), der fuldt ud dækker risikoen.

Med denne beføjelse (Binding Authority Agreement) udvikler balticfinance skræddersyede forsikringsløsninger med unikke salgsargumenter, der giver vores partnere store konkurrencefordele. Vores tætte forbindelse til beslutningstagerne (Underwriter) gør, at vi kan give en hurtig og fleksibel respons på individuelle forespørgsler.

Disse forsikringskoncepter markedsføres hovedsageligt via det eksisterende netværk af nationale og internationale mæglerfirmaer og agenturer i hele Europa. Sammen med disse samarbejdspartnere er balticfinance en af de førende udbydere af professionelle sportsforsikringer i Europa med mere end 1.500 forsikrede spillere fra topligaerne i fodbold, håndbold og ishockey.

Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Europe (Lloyd’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyd’s and authorised by the National Bank of Belgium.

DINE FORDELE

3 enkle trin på vejen til tryghed og ro i sindet!

Skade afdeling: +45 82 13 03 08 | skade@balticfinance.com

PRODUKTER

Sygedagpengeforsikring til professionelle sportsudøvere (TTD)

Sygedagpengeforsikringen dækker løn under sygdom (almindeligvis efter 42 dage i Tyskland). Alternative karensperioder kan f.eks. være 60, 90 eller 120 dage.

Invalideforsikring til professionelle sportsudøvere (PTD)

Invalideforsikringen (Permanent Total Disability (PTD)) udbetaler en engangsydelse ved permanent tab af erhvervsevne.

Young Talents → Sikring af unge sportstalenter

“Young Talents” forsikringen dækker unge sportstalenter, hvis de får en skade, der ødelægger deres sportskarriere.

Body Protection Cover

Denne forsikring udbetaler en engangsydelse til sportsudøveren ved specifikke skader.

Next Level Teambuilding

I samarbejde med OffTEC tilbyder balticfinance et enestående Teambuilding-program til elitesportshold, managere og virksomhedsledere.

Rejseforsikring (erhverv)

Vores erhvervs-rejseforsikring dækker forretningsrejser i hele verden i op til 56 dage pr. rejse, – ubegrænset antal rejser pr. år.

Prize Indemnity forsikring → forsikring af marketingkampagner

Prize Indemnity forsikringer har til formål at minimere den økonomiske risiko ved visse marketing-kampagner. Indenfor Prize Indemnity skelnes der mellem følgende typer forsikring: Conditional Rebate, Konkurrence, Prize Bonus og Over Redemption.

Keyman forsikring → forsikring af nøglemedarbejdere i virksomheden

Keyman forsikringen beskytter din virksomhed mod tab, hvis en leder med en såkaldt nøgleposition bliver midlertidig eller permanent uarbejdsdygtig. Virksomhedsejere hører også under denne kategori.

Aflysningsforsikring →  Dækning af den økonomiske risiko, hvis et arrangement bliver aflyst.

Skræddersyede forsikringer, der dækker arrangørens eller kunstnerens økonomiske risiko, hvis store arrangementer bliver aflyst.

Dykkerforsikring

Actinia/Balticfinance ulykkesforsikring til dykkere i det europæiske dykkerforbund. Dækker i hele verden, 24 timer i døgnet.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker hele året og i hele verden uden tidsbegrænsning og er indrettet efter det moderne menneskes aktivitetsniveau samt tilpasset internationale forhold. Forsikringen er uden fareklasser.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden.

LEDELSEN

PETER BANGSGAARD
PETER BANGSGAARDCEO - CHIEF EXECUTIVE OFFICER
KLAUS KRÜTZFELDT
KLAUS KRÜTZFELDTCOB - CHAIRMAN OF THE BOARD
CHRISTIAN KRÜTZFELDT
CHRISTIAN KRÜTZFELDTCOO - CHIEF OPERATING OFFICER
PHILIPP BRODERSEN
PHILIPP BRODERSENCDO - CHIEF DEVELOPMENT OFFICER

PARTNER

Kontakt

Vores dedikerede medarbejdere hjælper dit firma til at opnå vækst og konkurrencemæssige fordele.

Vær en pioner i forsikringsbranchen og nå til NÆSTE LEVEL!

Send en mail til info@balticfinance.com eller ring til os på +45 70250108