Download

Downloads

Betingelser Kritisk sygdom børn

V-DK-CS-22-12-20

Skadeanmeldelse

C-DK-KSB-23-04-23

Akut krisehjælp

INFOARK

Download et informationsblad om vores akut hjælp.

Betingelser Kræftforsikring

V-DK-CANCER-21-08-18

PIB-DK-CANCER-21-08-19

Betingelser Livsforsikring

V-DK-RL-21-03-25

V-DK-RLNAD-21-03-25

PIB-DK-LF-21-05-06

Betingelser ProSport

V-DK-PRO-22-12-20

V-DK-PRO-21-03-25

V-DK-PRO-20-10-16

Betingelser Dykker

V-DK-DIVER-22-12-20

V-DK-DIVER-21-03-25

V-DK-DIVER-20-10-16

V-DK-DIVER-19-07-10

V-DK-DIVER-21-01-08

Begæring

Prop-Offer_Keyman_EN-DK-19-03-19

Betingelser Arbejdsskade forsikring

V-DK-AS-SL-22-09-21

V-DK-AS-20-08-28

V-DK-AS-19-12-12

V-DK-AS-19-09-27

V-DK-AS-19-07-10

V-DK-AS-190621

PIB-DK-AS 22-12-06 – IPID SLP Denmark

PIB-DK-AS-21-11-25

Begæring

BF-ASDK-180701

Skadeanmeldelse brilleskade

Anmeldelse for brilleskade C-DK-AES-21-03-11

Anmeldelse af en skade i henhold til denne forsikringsaftale forudsætter, at den forsikrede person kommer ud for en arbejdsulykke under udøvelse af sit erhverv som medarbejder hos forsikringstageren. Antages et, at en arbejdsulykke giver ret til ydelser efter Arbejdsskadeloven, skal anmeldelse ske snarest muligt og senest 9 dage efter datoen for ulykken. Dødsfald som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes inden 48 timer.

Det er forsikringstagerens pligt at anmelde en arbejdsskade. I henhold til Arbejdsskadeloven skal arbejdsskader anmeldes via EASY, der kan findes på www.aes.dk

Brilleskader
Brilleskader skal anmeldes direkte til balticfinance.

balticfinance Danmark A/S
Postboks 302
6330 Padborg
Tlf. (+45) 82 13 03 08
skade@balticfinance.com

Optikererklæring

Brilleskader
Brilleskader skal anmeldes direkte til balticfinance.

Når du anmelder en brilleskade til os, har vi også brug for en optikererklæring. Download den herfra, udskriv den og bed din optiker om at udfylde den. Send den herefter til os.

Oplysninger om hvor den skal sendes finder du på erklæringen.

Arbejdsskade CER certificat

For at bruge sikker, krypteret kommunikation kan du downloade vores e-mail certifikat her. Som VCard VCF fil eller som CER certifikat.

Alternativt kan certifikatet findes på https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/

Skadebehandling VCard VCF

For at bruge sikker, krypteret kommunikation kan du downloade vores e-mail certifikat her. Som VCard VCF fil eller som CER certifikat.

Alternativt kan certifikatet findes på https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/

Betingelser Keyman forsikring

V-DK-KEY-22-12-20

V-DK-KEY-21-03-25

V-DK-KEY-20-10-16

V-DK-KEY-19-07-10

V-DK-KEY-18-06-20

V-DK-KEY-17-08-15

PIB-DK-KEY-21-05-06

Betingelser Ulykkeforsikring

V-DK-A-22-12-20

V-DK-A-NP-21-03-25

PIB-DK-ULY-21-03-31

V-DK-CS-21-03-25

V-DK-A-21-03-25

V-DK-A-20-10-16

V-DK-A-NP-20-10-16

V-DK-CS-20-10-16

V-DK-A-20-07-03

V-DK-A-20-06-23

V-DK-A-19-07-10

V-DK-A-18-11-28

V-DK-A-18-06-20

V-DK-A-17-07-07

Skadeanmeldelse

C-DK_ULYKKE-23-09-22

Begæring

AM_UL_B_21-09-15 (anmodning_ulykke_accept)

Sport

Young Talents

Erhverv

Keyman Forsikring

Arbejdsskade forsikring

Privat
Go to Top