Download2018-12-07T10:11:50+00:00

Downloads

Betingelser2020-10-16T10:57:46+00:00

V-DK-PRO-20-10-16

Betingelser2020-10-16T10:47:51+00:00

V-DK-DIVER-20-10-16

V-DK-DIVER-19-07-10

Begæring2019-04-05T08:05:02+00:00

Prop-Offer_Keyman_EN-DK-19-03-19

Betingelser2020-09-02T06:55:54+00:00

V-DK-AS-20-08-28

V-DK-AS-19-12-12

V-DK-AS-19-09-27

V-DK-AS-19-07-10

V-DK-AS-190621

PIB-DK-AS-19-06-04

Begæring2019-07-11T08:29:52+00:00

BF-ASDK-180701

Skadeanmeldelse2020-08-19T10:58:16+00:00

Anmeldelse for brilleskade C-DK-AES-20-08-19

Anmeldelse af en skade i henhold til denne forsikringsaftale forudsætter, at den forsikrede person kommer ud for en arbejdsulykke under udøvelse af sit erhverv som medarbejder hos forsikringstageren. Antages et, at en arbejdsulykke giver ret til ydelser efter Arbejdsskadeloven, skal anmeldelse ske snarest muligt og senest 9 dage efter datoen for ulykken. Dødsfald som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes inden 48 timer.

Det er forsikringstagerens pligt at anmelde en arbejdsskade. I henhold til Arbejdsskadeloven skal arbejdsskader anmeldes via EASY, der kan findes på www.aes.dk

Brilleskader

PDF for anmeldelse findes her: Skadeanmeldelse for brilleskader
Brilleskader skal anmeldes direkte til balticfinance.

balticfinance Danmark Aps
Industrivej 1
6330 Padborg
Tlf. (+45) 70 25 01 08
skade@balticfinance.com

Arbejdsskade CER certificat

For at bruge sikker, krypteret kommunikation kan du downloade vores e-mail certifikat her. Som VCard VCF fil eller som CER certifikat.

Alternativt kan certifikatet findes på https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/

Skadebehandling VCard VCF

For at bruge sikker, krypteret kommunikation kan du downloade vores e-mail certifikat her. Som VCard VCF fil eller som CER certifikat.

Alternativt kan certifikatet findes på https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/

Betingelser2020-10-16T10:49:32+00:00

V-DK-KEY-20-10-16

V-DK-KEY-19-07-10

V-DK-KEY-18-06-20

V-DK-KEY-17-08-15

Betingelser2020-10-16T10:54:19+00:00

V-DK-A-20-10-16

V-DK-A-NP-20-10-16

V-DK-CS-20-10-16

V-DK-A-20-07-03

V-DK-A-20-06-23

V-DK-A-19-07-10

V-DK-A-18-11-28

V-DK-A-18-06-20

V-DK-A-17-07-07

Skadesanmeldelse2019-02-28T09:26:14+00:00

C-DK-ULYKKE-18-07-09

Begæring2020-01-07T09:01:21+00:00

A-DK-PAC-19-09-10

Sport2018-07-06T09:06:58+00:00

Young Talents

Erhverv2020-04-07T08:50:07+00:00

Keyman Forsikring

Arbejdsskade forsikring

Privat2019-02-21T10:18:07+00:00