Download 2018-12-07T10:11:50+00:00

Downloads

Betingelser 2018-09-17T10:49:57+00:00

V-DK-AS-180226

Begæring 2018-09-17T10:47:56+00:00

BF-ASDK-180701

Skadeanmeldelse 2018-09-17T10:44:14+00:00

Anmeldelse for brilleskade C-DK-AES-18-08-01

Anmeldelse af en skade i henhold til denne forsikringsaftale forudsætter, at den forsikrede person kommer ud for en arbejdsulykke under udøvelse af sit erhverv som medarbejder hos forsikringstageren. Antages et, at en arbejdsulykke giver ret til ydelser efter Arbejdsskadeloven, skal anmeldelse ske snarest muligt og senest 9 dage efter datoen for ulykken. Dødsfald som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes inden 48 timer.

Det er forsikringstagerens pligt at anmelde en arbejdsskade. I henhold til Arbejdsskadeloven skal arbejdsskader anmeldes via EASY, der kan findes på www.aes.dk

Brilleskader

PDF for anmeldelse findes her: Skadeanmeldelse for brilleskader
Brilleskader skal anmeldes direkte til Balticfinance.

Balticfinance Danmark Aps
Industrivej 1
6330 Padborg
Tlf. (+45) 70 25 01 08
AES@balticfinance.com

Betingelser 2018-07-04T12:10:04+00:00

V-DK-PPC-18-06-20

V-DK-PPC-17-11-26

Betingelser 2018-09-17T10:22:42+00:00

V-DK-DOG-18-06-20

V-DK-Dog-17-06-12

Betingelser 2018-07-04T12:10:57+00:00

V-DK-PPS-18-06-20

V-DK-PPS-17-06-12

Betingelser 2018-07-04T12:11:24+00:00

V-DK-PPH-18-06-20

V-DK-PPH-17-11-26

Betingelser 2018-07-04T12:12:29+00:00

V-DK-KEY-18-06-20

V-DK-KEY-17-08-15

Betingelser 2018-07-04T12:13:20+00:00

V-DK-A-18-06-20

V-DK-A-17-07-07

Skadesanmeldelse 2018-07-09T08:35:06+00:00

C-DK-ULYKKE-18-07-09

Begæring 2018-08-15T11:49:40+00:00

A-DK-PAC-18-08-13

Betingelser 2018-07-04T12:15:05+00:00

C-DK-BIL-Betingelser-2017

C-DK-BIL-Betingelser-2016

Skadesanmeldelse 2018-09-11T10:19:12+00:00

C-DK-BYG-18-09-11

C-DK-ANS-18-07-09

Skadesanmeldelse 2018-09-11T10:20:01+00:00

C-DK-BYG-18-09-11

C-DK-ANS-18-07-09

Skadesanmeldelse 2018-07-04T12:17:13+00:00

C-DK-BIL-TYVERI-17-11-09

C-DK-BIL-SKADE-17-11-09

Skadesanmeldelse 2018-07-09T08:40:06+00:00

C-DK-ANS-18-07-09

Skadeanmeldelse 2018-09-11T10:21:53+00:00

C-DK-ANS-18-07-09

C-DK-BYG-18-09-11

Begæring 2018-07-04T12:18:49+00:00

Begæring om bilforsikring – 2018

Sport 2018-07-06T09:06:58+00:00

Young Talents

Erhverv 2018-07-04T12:19:42+00:00

Keyman Forsikring

Privat 2018-08-20T10:11:16+00:00

Produkt Portfolio (M-DK-PP-18-08-16)