Download2018-12-07T10:11:50+00:00

Downloads

Betingelser2019-07-12T08:48:27+00:00

V-DK-DIVER-19-07-10

Begæring2019-04-05T08:05:02+00:00

Prop-Offer_Keyman_EN-DK-19-03-19

Betingelser2019-12-17T09:01:21+00:00

V-DK-AS-19-12-12

V-DK-AS-19-09-27

V-DK-AS-19-07-10

V-DK-AS-190621

PIB-DK-AS-19-06-04

Begæring2019-07-11T08:29:52+00:00

BF-ASDK-180701

Skadeanmeldelse2019-12-03T09:19:57+00:00

Anmeldelse for brilleskade C-DK-AES-19-12-03

Anmeldelse af en skade i henhold til denne forsikringsaftale forudsætter, at den forsikrede person kommer ud for en arbejdsulykke under udøvelse af sit erhverv som medarbejder hos forsikringstageren. Antages et, at en arbejdsulykke giver ret til ydelser efter Arbejdsskadeloven, skal anmeldelse ske snarest muligt og senest 9 dage efter datoen for ulykken. Dødsfald som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes inden 48 timer.

Det er forsikringstagerens pligt at anmelde en arbejdsskade. I henhold til Arbejdsskadeloven skal arbejdsskader anmeldes via EASY, der kan findes på www.aes.dk

Brilleskader

PDF for anmeldelse findes her: Skadeanmeldelse for brilleskader
Brilleskader skal anmeldes direkte til Balticfinance.

Balticfinance Danmark Aps
Industrivej 1
6330 Padborg
Tlf. (+45) 70 25 01 08
AES@balticfinance.com

Betingelser2018-07-04T12:10:04+00:00

V-DK-PPC-18-06-20

V-DK-PPC-17-11-26

Betingelser2018-09-17T10:22:42+00:00

V-DK-DOG-18-06-20

V-DK-Dog-17-06-12

Betingelser2018-07-04T12:10:57+00:00

V-DK-PPS-18-06-20

V-DK-PPS-17-06-12

Betingelser2018-07-04T12:11:24+00:00

V-DK-PPH-18-06-20

V-DK-PPH-17-11-26

Betingelser2019-07-12T08:38:11+00:00

V-DK-KEY-19-07-10

V-DK-KEY-18-06-20

V-DK-KEY-17-08-15

Betingelser2019-07-12T08:39:17+00:00

V-DK-A-19-07-10

V-DK-A-18-11-28

V-DK-A-18-06-20

V-DK-A-17-07-07

Skadesanmeldelse2019-02-28T09:26:14+00:00

C-DK-ULYKKE-18-07-09

Begæring2020-01-07T09:01:21+00:00

A-DK-PAC-19-09-10

Betingelser2018-07-04T12:15:05+00:00

C-DK-BIL-Betingelser-2017

C-DK-BIL-Betingelser-2016

Skadesanmeldelse2019-02-28T09:27:33+00:00

C-DK-BYG-18-09-11

C-DK-ANS-18-07-09

Skadesanmeldelse2019-02-28T09:28:42+00:00

C-DK-BYG-18-09-11

C-DK-ANS-18-07-09

Skadesanmeldelse2018-07-04T12:17:13+00:00

C-DK-BIL-TYVERI-17-11-09

C-DK-BIL-SKADE-17-11-09

Skadesanmeldelse2019-02-28T09:30:00+00:00

C-DK-ANS-18-07-09

Skadeanmeldelse2019-02-28T09:30:54+00:00

C-DK-ANS-18-07-09

C-DK-BYG-18-09-11

Begæring2018-07-04T12:18:49+00:00

Begæring om bilforsikring – 2018

Sport2018-07-06T09:06:58+00:00

Young Talents

Erhverv2020-01-08T11:43:22+00:00

Keyman Forsikring

Arbejdsskade forsikring

Privat2019-02-21T10:18:07+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok